Silent Subliminals

Czym są  Silent Sublinimals?

Subliminal pochodzi z łaciny. „Sub” oznacza „pod”, a przyrostek „limen” oznacza „próg”. Można przetłumaczyć subliminal jako „podprogowy.”

Tak więc Silent Subliminals to komunikaty podprogowe.

To twierdzenia, których ludzkie ucho nie może świadomie wyłapać, a  które mimo to mogą być przyswojona przez naszą podświadomość.

Silent Subliminals, nagrania podprogowe pozytywnych afirmacji, czy przesłań, które skierowane są  bezpośrednio do podświadomości.

Te pozytywnie wypowiadane afirmacje są tonalnie przesunięte w wyższy zakres, niesłyszalny dla naszych uszów.Widmo ludzkiego słuchu waha się od ok. 20 Hz do 20 000 Hz.

U dorosłych  następuje jednak z roku na rok osłabienie słuchu, tak że tony wyższe niż 15000-16000 Hz nie są już świadomie odbierane.

(Na marginesie: małe dzieci nadal mogą świadomie słyszeć cichych tony podprogowe ze względu na ich lepszą zdolność słyszenia).

 I tu właśnie wkraczają Silent Subliminals. Dzięki nowoczesnej technologii audio, wypowiedziane afirmacje przesuwamy w zakres powyżej 14500  i wyżej.

Nie możemy świadomie słyszeć tych tonów, ale informacja dźwiękowa wciąż tam jest i dociera tak nieprzefiltrowana bezpośrednio do podświadomości.

Omija nasz rozum, w którym gnieżdzą się, z reguły blokujące prawie każdy postęp, przekonania.

Nagranie podprogowe nie ma po drodze blokad typu:

  • to Ci się nie uda
  • tobie to niepotrzebne
  • nie jesteś wystarczająco dobra, silna,
  • jesteś zbyt słaba, nierozważna, niesystematyczna.
  • w naszej rodzinie nikt jeszcze nie był przedsiębiorcą
  • ciesz się tym, co masz, bo inni nawet tego nie mają
  • bądź wdzięczna, że nasz dach nad głowę
  • ty się do tego nie nadajesz
  • to nie jest dla ciebie, nie wytrzymasz.

Nie możemy świadomie słyszeć tych tonów, ale informacja dźwiękowa wciąż tam jest i dociera tak nieprzefiltrowana do centrum dowodzenia, czyli do podświadomości, a ona pokieruje rozkazy nadawane jej po cichu na właściwą drogę.