Samouzdrawiania jako metoda

  • by

Ostatecznie nie ma dobrego leku bez dobrej psychologii i bez prawdziwego uzdrowienia bez duchowości, jakkolwiek to rozumiemy.

Zasada samoleczenia

Nawet Hipokrates (cytowany około 460 rpne jako najsłynniejszy lekarz starożytności) powiedział: „Wolę wiedzieć, jaki rodzaj człowieka ma konkretną chorobę, niż jaki rodzaj choroby ma dana osoba”.

Tak więc metoda samoleczenia rozpoczyna się od podstawowego założenia, że człowiek jest nieodłączną jednością ciała, umysłu i duszy, a najważniejszym kluczem do uzdrowienia jest nasza świadomość.
Samoleczenie jest przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować nad własną świadomością, i w taki sposób przyjmować wszelkie zabiegi medyczne, z własną odpowiedzialnością, indywidualnie i konsekwentnie dla własnego uzdrowienia i rozwoju.
Przyczyną niedomagań może być choroba fizyczna lub psychiczna, kryzys życia lub związku.

Rozwój świadomości o znaczeniu naszej świadomości.

Wiele metod samoleczenia opiera się na fundamentalnych odkryciach psychoneuroimmunologii (PNI),

nauki, która pojawiła się w latach 70, w wyniku połączenia psychologii i medycyny.
Od tego czasu PNI dostarcza stałych dowodów na to, jak nasze myślenie i odczuwanie ma bezpośredni i pośredni wpływ na procesy cielesne i jak może ono pozytywnie lub negatywnie wpływać na moc samoleczenia za pośrednictwem przekaźników chemicznych (neuroprzekaźników).

Możliwe przyczyny lub przyczyny obstrukcji, a nawet patogennych uczuć, myśli i zachowań mogą ujawnić głęboką perspektywę psychologiczną. Zakłada to, że historia życia i osobiste przywiązania łączą się, tworząc specyficzne „wzorce osobowości”.

Oprócz psychologii głębi i PNI równie ważne dla powodzenia samoleczenia są wyniki badań salutogenezy.
Salutogeneza bada pozytywne czynniki, które mogą mieć wpływ na osobę, która pomimo niekorzystnych warunków rozwoju, oparła się tym wpływom. Tu przeciwieństwem salutogenezy jest patogeneza, która bada negatywne czyli chorobotwórcze (patogenne) czynniki.
Wyniki badań salutogenezy są bliskie odkryciom psychologii rozwoju duchowego.
Z jednej strony, człowiek jest rozumiany jako umysłowo-duchowo-fizyczna jednostka, z drugiej jako część całego kosmosu, a zatem o wyższej jedności. Z tej perspektywy trudne zadania życiowe i koleje losu można lepiej zrozumieć i zaakceptować. Podobnie ta perspektywa pomaga lepiej dostrzec własne zadanie życiowe lub powołanie i pogodzić się z tym.

W samoleczeniu osoba może się uczyć: wykrywani i pozbywania się patogennych, obturacyjnych lub przestarzałych myśli oraz wzorców zachowań i lęków.Wymaga to zapoznania się z psychologią głębi.
Osoba ta staje się świadoma ważnych śladów i doświadczeń z historii życia i jej potencjalnego wpływu na dzisiejsze problemy osobiste. Na podstawie tej świadomości można zainicjować samodzielne zmiany w myśleniu, odczuciu i zachowaniu, zharmonizować własne myślenie, uczucia i działania z własnymi życzeniami, celami, talentami i preferencjami.

Jako nierozerwalna jedność ciała, umysłu i duszy, człowiek jest najbliższy zdrowiu i zadowoleniu, kiedy jest w najlepszej możliwej harmonii ze sobą, ze swoim ja, z własnymi wewnętrznymi pragnieniami, talentami i celami życiowymi, z własnymi projektami i działaniami.
Choroba i niezadowolenie są często zakorzenione w braku równowagi między wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkami życia. Możliwości samoleczenia mogą rozwijać się tylko wtedy, gdy rozpoznamy i skorygujemy tą „nierówną wagę”.

Osobowość funkcjonująca w harmonii z własną duszą.

Ostatnim krokiem w dziele samoleczenia, którego jak dotąd niewielu ludzi konsekwentnie dąży, jest rozrgraniczenie między często obsesyjnym „ego” zakorzenionym w naszych umysłach, a wewnętrznym, prawdziwym rdzeniem bytu.
Ta deidentyfikacja własnego ego, rozpoznanie prawdziwego ja i własnego przeznaczenia prowadzi do prawdziwej samoświadomości, a tym samym do większego pokoju ze wszystkim, co jest.

Praktyka samoleczenia:

Wszystkie metody stosowane w samouzdrawianiu należy dostosować indywidualnie do własnych potrzeb, przekonań, pragnień i celów.
Podstawą samoleczenia jest głęboka analiza psychologiczna , obejmująca holistyczną i duchową perspektywę życia, do której każdy musi dotrzeć sam.
W celu podtrzymynia tego procesu poznawczego będę publikować na tej stronie elementy różnych terapii  albo zachęcam Cię do zapoznania się z systemową terapią rodziną.
W celu lepszego dostępu do podświadomości i własnej intuicji mogę zaproponować w miarę portrzeby indywidualne nagrania Silent Subliminals, które opiszę niebawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*